Voorwaarden

Reservering campingplek: Vanuit het boekingssysteem krijgt u een bevestiging en het verzoek het
totaalbedrag uiterlijk 7 dagen voor aankomst over te maken. Indien u besluit korter te blijven, passen
we het bedrag aan en krijgt u geld terug.

Annulering campingplek: In geval van volledige annulering tot 1 week voor aankomst, vervalt het
betaalverzoek. Bij annulering binnen 7 dagen voor aankomst, storten we uw betaling terug minus
7,50 euro administratiekosten.

 

Verder is het goed om te weten dat:

-we eventuele openstaande bedragen met u verrekenen, de dag voordat u vertrekt, bij voorkeur ’s
avonds tussen 20.00-21.00 uur

-de camping auto-luw is, parkeren graag op de Parkeerplaats

-honden aangelijnd zijn

-we u vragen uw afval zoveel mogelijk te scheiden

-we u vragen biologisch afbreekbaar middel te gebruiken in uw chemisch toilet

-wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vernielingen, beschadigingen, vermissingen,
ongevallen etc.

-netheid hoog bij ons staat aangeschreven: wij vragen u dan ook om na gebruik de sanitaire ruimtes
en afwasplekken netjes achter te laten.

-tevredenheid van onze gasten heel belangrijk voor ons is. Heeft u op- of aanmerkingen, laat het ons
dan weten, we kijken graag met u naar een passende oplossing.

We ❤ camping, Durkje en Henk van Lingen